Bøger / faglitteratur til børn

Isbjerge


Beskrivelse


Isbjerges tilblivelse samt deres form, størrelse og udbredelse. Dyrelivet på og omkring isbjergene, isbrydning, udforskning i de polare områder samt Titanics forlis. Med farvefotos og -tegninger samt ordforklaring.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Ebbe Dissing (skole)

d. 18. dec. 2018

Hvad er isbjerge, hvordan formes de, og hvor kommer de fra? Det er nogle af de spørgsmål, dette hæfte søger at besvare i en kortfattet, overskuelig tekst og en lang række illustrationer i formaf både meget fine helsides/halvsides farvefotos og farveteg-ninger, samt en del detailill. Der er endvidere korte afsnit om dyrelivet på isen, om isbrydere, menneskets færd over isen m.v. Enhistorie om 3 hvaler, der frøs fast i isen og blev reddet, samt endelig en art quiz, hvor læseren stilles over for nogle rigtig/forkertudsagn fra teksten. Bagest ordforklaring til ord, skrevet medkursiv i teksten, samt stikordsregister. Billedmaterialet er både spændende og informativt, teksten meget kortfattet og let at læse, men der mangler sammenhæng mellem afsnittene, og indholdsmæssigtmangler der en uddybning af emnerne. Men anvendt som billedbog kan hæftet bruges med sine fine illustrationer i de yngste klasser. Kan selvlæses fra ca. 10 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Roth

d. 18. dec. 2018

I en let forståelig tekst og med glimrende fotos i et spændende layout fortælles om isbjergenes tilblivelse ved de to poler. Desuden om dyrelivet på isen, isbrydning, Titanics forlis,arbejdspladser på isen, samt en historie fra det virkelige liv om tre indespærrede hvaler i isen ved Alaska. Bogen haren enkelt side med repetitionsspørgsmål og svar, foruden ordforklaringer ogregister. Omkring beskrivelsen af de fysiske forhold for dannelse af isbjerge indgår et meget simpelt forsøg. Bogen er let at læse, teksten er sat i to spalter med stor og tydelig typografi. Bogenstegninger og fotos er fine og stemningsskabende. Der findes ikke nyere litteratur med samme indfaldsvinkel til polaregnene for målgruppen. En udmærket bog, der kommer godt omkring emnet, beregnetfor børn på knap 10 år.Informationer og udgaver