Bøger / faglitteratur

Islam kontra overtro


Beskrivelse


Forfatteren gør op den angiveligt udbredte overtro blandt muslimer og søger at tydeliggøre hvordan man frasorterer overtro og myter fra de holdbare ideer i islam.