Bøger / faglitteratur / håndbøger

Islands dyr og planter


Beskrivelse


En beskrivelse af 119 fuglearter, samtlige land- og havpattedyr og 220 plantearter på Island med islandske, norske og svenske artsnavne.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. juni 2003

af

af

Lone Fosdal

d. 12. juni 2003

Jon Feilberg og Benny Génsbøl er anerkendte forfattere til bøger om flora og fauna, bl.a. om Grønlands natur. Den foreliggende bog omhandler Islands fugle, pattedyr og flora. Indledningsvis generelle beskrivelser af: 1) fuglelivet, fx hvor og hvornår man kan gøre sine fugleiagttagelser, 2) forekomsten af pattedyr og 3) plantelivet i forskellige naturtyper og egne af Island. Derefter beskrives de enkelte dyr og planter med tilhørende illustrationer. Tegnerne er kendt fra andre bestemmelsesbøger. Alle ynglefugle og de vigtigste trækfugle er medtaget; alle land- og havpattedyr; og med hensyn til planter er alle slægter, men ikke alle arter, beskrevet. Hvor ikke alle arter er omtalt, er der en generel beskrivelse af slægtens karakteristika, og der er illustration og nærmere beskrivelse af typiske repræsentanter for slægten. Der er udbredelseskort, alle navne er gengivet på dansk, latin, islandsk, svensk og norsk. Register til danske og latinske navne. Bogen skulle dække de dyr og planter, man normalt vil støde på i den islandske natur; der er ingen nøgle, man bruger illustrationerne som indgang.


Flora og fauna

Årg. 111, h. 1 (2005)

af

af

Peter Gjelstrup

Årg. 111, h. 1 (2005)Informationer og udgaver