Bøger / faglitteratur

John Dewey


Beskrivelse


En gennemgang af filosoffen, pædagogen og samfundskritikeren John Deweys teorier med særlig vægt på hans tanker om demokrati. Et akademisk værk til brug på universiteter og andre videregående uddannelser.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. jan. 2021

af

af

Jytte Bræmer

d. 7. jan. 2021

En gennemgang af filosoffen, pædagogen og samfundskritikeren John Deweys teorier med særlig vægt på hans tanker om demokrati. Et akademisk værk til brug på universiteter og andre videregående uddannelser.

John Dewey var som udgangspunkt filosof, men gennem sit lange liv bredte han sin viden og teoretiske arbejde ud til også at at få en indgående påvirkning på såvel pædagogisk tænkning, som udviklingen af demokrati som styreform og sociale samværsformer. Bogen her har særlig vægt på demokrati, og for at forstå hans opfattelse af dette, er man nødt til at forstå hans ide om kommunikation som en forudsætning for fællesskab og demokrati. Forfatteren inddrager meget af JDs teori og tænkning, men han tager særligt udgangspunkt i værket Offentligheden og dens problemer. Dewey var af den opfattelse, at uddannelse og i særlig grad erfaringspædagogik var en væsentlig faktor for demokratiets udvikling, ligesom han også inddrager troens rolle i vores demokratiske fællesskabsformer. Udkommer i serien "Statskundskabens klassikere".

Velskrevet og velstruktureret værk, der i sagens natur er på et akademisk niveau. Den giver en introduktion til JDs grundlæggende tanker, det er svært tilgængeligt stof, men den vil givet komme til at figurere på mange litteraturlister.

To andre introduktioner til John DeweyMed Dewey in menteDewey i dag kan sammenlignes og supplere denne: og Med Dewey in mente, hvorimod Dewey i dag specifikt er rettet mod læreruddannelsenTo andre introduktioner til John Dewey kan sammenlignes og supplere denne: John Dewey og , hvorimod Dewey i dag specifikt er rettet mod læreruddannelsenTo andre introduktioner til John Dewey kan sammenlignes og supplere denne: John Dewey og Med Dewey in mente, hvorimod specifikt er rettet mod læreruddannelsen.