Bøger / faglitteratur / billedværker

Jyske Ås : oplev den smukke natur helt tæt på


Beskrivelse


Fotografier af plante og dyrelivet på Jyske Ås inddelt i årstider, med underområder som: "Skov og krat", "Det åbne land" og "Sø, mose og vådområder ".