Bøger / faglitteratur

Kampen om den nye kommune : syv fortællinger fra den kommunale valgkamp 2005


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Bent Birk Kristensen

2007

Syddansk Universitet har igangsat et forskningsprogram om kommunalreformen bl.a. for at sikre materiale til kommende forskning. Et materiale som ikke blev samlet ved reformen i 1970. 7 kommuner er udvalgt, og de bruges som eksempler på hvorledes valgkampen foregik i efteråret 2005, og hvilke konsekvenser reformen har haft på lokalpolitik og politikere. I de 7 kommuner beskrives og analyseres valgkampen forholdsvis tæt i håbet om, både at kunne formulere nogle hypoteser om politiske forandringer som følge af reformen og beskrive nogle stemninger omkring det første valg i de større kommuner, som kan danne grundlag for en fortsat diskussion af reformens virkninger. Hver kommune beskrives i et kapitel for sig, og centralt står en afrundet beskrivelse af valgkampen. Man har forsøgt at vælge nogle nye storkommuner, som kan være repræsentative, men ingen, som ikke er blevet sammenlagt selvom de udgør ca. en tredjedel. De 7 kommuner er Sønderborg, Varde, Ikast-Brande, Randers, Langeland, Kalundborg og Furesø. På trods af det spinkle grundlag er hovedkonklusionen i det afsluttende kapitel, at selvom de lokale historier er forskellige, er der ikke den store forandring at spore i lokalpolitikken. Udover at være interessant for de pågældende kommuners borgere og politikere retter bogen sig primært mod studerende og forskere på det samfundsvidenskabelige område.