Bøger / faglitteratur

Kampen om evidens : resultatmåling, effektevaluering og evidens


Beskrivelse


Teoretisk gennemgang og diskussion af en række begreber, der anvendes i styringssammenhæng som metoder til udvikling og effektivisering af bl.a. den offentlige sektor.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. apr. 2011

af

af

Jytte Bræmer

d. 27. apr. 2011

For studerende på de videregående uddannelser indenfor samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser samt beslutningstagere på embedsmandsniveau i den offentlige forvaltning.

Evidensbegrebet har indtil for nylig udelukkende været anvendt indenfor den medicinske verden, men har i de senere år også vundet indpas i uddannelsessektoren og i den sociale forskning og praksis. Det hænger sammen med det politiske og økonomiske pres og efterspørgsel efter viden om, hvor vidt indsatser rent faktisk virker. Bogens formål er begrebsafklaring. Hvad er evidens set i forhold til evaluering, effektmåling, præstationsmåling og monitorering. Det er teoretisk gennemgang og diskussion af begreberne på et højt akademisk niveau, hvilket gør målgruppen til folk, der i forvejen beskæftiger sig med området på et overordnet og teoretisk niveau. Den kræver en stor forhåndsviden om emnet, men set i lyset af det store politiske fokus og en ny akademisk diskurs skal den nok blive efterspurgt af målgruppen.

Der er ikke meget om evidens som begreb. Til sammenligning findes: Metodedebatten om evidens, 2007 og Evidensbevægelsens udvikling, organisering og arbejdsform, 2006. Der er desuden en enkelt, der som den aktuelle sætter det i en offentlig forvaltningskontekst: Evidensbaseret forebyggelse i kommunerne : dokumentation af effekt og omkostningseffektivitet, 2006.

En teoretisk bog på højt niveau om begrebet evidens set i forhold til begreber som evaluering, effektmåling o.l.


Sygeplejersken

Årg. 111, nr. 19 (2011)

af

af

Preben Ulrich Pedersen

Årg. 111, nr. 19 (2011)


Cepra-striben

Nr. 13 (2012)

af

af

Egon Petersen

Nr. 13 (2012)