Bøger / faglitteratur / disputatser

Kampen om folket : et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år


Beskrivelse


Disputats, forsvaret på Danmarks Pædagogiske Universitet 30.4.2004.
Heri bl.a. følgende afsnit: "Grundtvigs pædagogiske og politiske filosofi", s. 214-28; "Grundtvig og Goldschmidt", s. 277-81; "Brandesianisme og grundtvigianisme", s. 358-62; "Georg Brandes om nationalitet og demokrati", s. 386-98; "Jakob Knudsen om kulturelle rødder", s. 398-406.

Anmeldelser (16)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. mar. 2004

af

af

Hans Michelsen

d. 24. mar. 2004

Ordet folk er et af sprogets mest komplekse og konfliktfyldte begreber, siger forfatteren, og forestillingen om et dansk folk har mange materielle bestanddele, der er knyttet til en række institutioner (folkebibliotek, folkehøjskole, folkeskole osv.). I denne afhandling anvendes ordet "sprog" ikke alene om et udtryksmiddel, men også om det, der er med til at forme menneskets tænkning. Det handler om dannelse, og afhandlingens røde tråd er (ud)dannelsessystemets betydning for samspillet mellem individ og samfund, mellem personlig dannelse og samfundsdannelse. Ved at undersøge forskellige ordbøger vises det, hvordan sproget til forskellige tider har udtrykt, hvad et folk er. Ordet folk har skiftet betydning fra nation nærmest til individ. Værket er samhørende med Kampen om kroppen (1982) og Kampen om lyset (1997) og udgør som helhed en disputats. I klare, overskuelige afsnit føres læseren blændende gennem 500 års dansk dannelseshistorie. Kapitlerne har karakteristiske titler f.eks. "Embedsmandsstaten (1848-1901)", "Venstrestaten (1901-1929)" osv. Afsluttende med "Fra national stat til en føderation af nationalstater", hvor forfatteren pointerer, at man nu er medlem af flere "folk". Fremtiden afhænger af de forestillinger, vi gør os om folket, siger han. Det er en klar og stringent fremstilling, som i høj grad er læseværdig.


Ungdom & idræt

2004, nr. 18

af

af

Jens Sejer Andersen

2004, nr. 18


Folkeskolen

Årg. 121, nr. 42 (2004)

af

af

Vagn Oluf Nielsen

Årg. 121, nr. 42 (2004)


Information

d. 30. apr. 2004

af

af

Ejvind Larsen

d. 30. apr. 2004


Politiken

d. 4. sep. 2004

af

af

Jens Rahbek Rasmussen

d. 4. sep. 2004


Kristeligt dagblad

d. 22. apr. 2004

af

af

Asger Brandt

d. 22. apr. 2004


Weekendavisen

d. 23. apr. 2004

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 23. apr. 2004


Berlingske tidende

d. 8. maj 2004

af

af

Mogens Rüdiger

d. 8. maj 2004


Folk og kultur

2006

af

af

Tine Damsholt

2006


Historie

2005, nr. 2

af

af

Claus Møller Jørgensen

2005, nr. 2


Fortid og nutid

2005, h. 4

af

af

Anette Warring

2005, h. 4


Højskolebladet

Årg. 129, nr. 9 (2004)

af

af

Laust Riis-Søndergaard

Årg. 129, nr. 9 (2004)


Grundtvig studier

2004

af

af

Vagn Wåhlin

2004


Sønderjysk månedsskrift

2005, nr. 5

af

af

KF

2005, nr. 5