Bøger / faglitteratur

Kan elever arbejde problemorienteret med kilder i historie?


Beskrivelse


Der redegøres for aktionsforsknings- og udviklingsprojektet Elevgenererede Læremidler, og der skitseres metodiske og didaktiske ideer samt forslag og anbefalinger til undervisningsmidler til historieundervisning.