Bøger / faglitteratur

Kastellet Frederikshavns fængselshistorie gennem 250 år


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med Kastellets 350-års jubilæum.

Opdateret og moderniseret udgave af Victor Krohns bog fra 1926 om fængselsdelen af Kastellets historie. En spændende, men også uhyggelig og tragisk del af Kastellets 350-årige historie. I nærværende 2. udgave er også medtaget tiden efter 2. Verdenskrig, hvor Verner Best og andre tyske nazister sad fængslet indtil 1946.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. feb. 2015

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 2. feb. 2015

Historien om Kastellets fængsel i København gennem 300 år fra de første prominente fanger fx Griffenfelt over Struense og aktivisten Dr. Dampe 1820 til Werner Best efter besættelsen. For videregående historisk interesserede.

Værket gennemgår kronologisk Kastellets fængelshistorie med dels fangerne, deres forhold og historie dels bygningerne og de vilkår afsoningen bød på. Derudover kommer man ind på datidens opfattelse af dom og afstraffelse. Bogen er en let omskrevet nyudgivelse af en duplikeret bog fra 1926, som nu yderligere dels er udbygget med en række illustrationer af lokaliteter og personer dels med en række faktabokse med elementer, der kræver udredning for nutidslæsere. Derudover er emnet og begivenhederne ajourført op til efter 2. verdenskrig.

Et omfattende dybdeborende arbejde ud fra kilderne, der nu foreligger i en indbydende udbygget illustreret fremstilling. Bogens grundighed og detaljeringsgrad indskrænker dog målgruppen. Men for videregående historisk interesserede er der her tale om et værk med fint supplement til Kastellets historie, der yderligere er beriget med en række fascinerende skæbner og en omfattende bred redegørelse for samtidens domspraksis og straffe.

Bogen er en ny udgave af den maskinskrevne "Kastellet Frederikshavns Fængselshistorie gennem 250 år". Om emnet delvist også Danmarks værste fængsel.