Bøger / faglitteratur til børn

Kenya


Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. dec. 2002

af

af

Ulla Møller

d. 10. dec. 2002

Ny titel i serien Et land i forandring, der nu omfatter 12 lande over hele verden. Bogen om Kenya har samme forfatter som Kenya i serien Lande i verden, 2002/36. Begge titler kan bruges af børn og unge fra 13 år i forbindelse med opgaveløsning. Den nye bog virker dog lettest tilgængelig. Den er opbygget som seriens øvrige bøger, der begynder med en beskrivelse af en vigtig by, her Naivasha, der er center for en større blomsterproduktion. De følgende otte afsnit fortæller om landets historie, klima, naturressourcer, miljø, befolkning og erhverv. Forfatteren afrunder med at kaste et blik på fremtidens muligheder. Det er en interessant skildring af et smukt og kontrastfyldt land, hvis befolkning arbejder for at overvinde mangelfuld skolegang, fattigdom og sygdom bl.a. AIDS. Som sædvanlig er styrken i en bog i denne serie de korte portrætinterviews, hvor almindelige indbyggere i alle aldre fortæller om deres liv, deres håb og drømme. Bogen er gennemillustreret med gode, aktuelle farvefotos af landskaber og byer og af nogle af de mange forskellige mennesker, der befolker det smukke, men fattige og ressourcesvage land. Afslutningsvis ses en ordliste og en liste med flere informationer, der dog ikke medtager ovennævnte bog.


Bibliotekernes vurdering

d. 10. dec. 2002

af

af

Marianne Andreasen (skole)

d. 10. dec. 2002

I forlagsserien Et land i forandring giver også denne titel et førstehåndskendskab til landet, velskrevet og informativt. Bogen svarer til de andre med hensyn til opbygning og indhold, og kan bruges fra 7. klasse og op til geografi og opgaveskrivning. Efter en kort introduktion trækkes linjer tilbage i landets historie. De ni kapitler handler om landskab, klima, naturressourcer, miljø, befolkning, familieliv og nye former for arbejde, og afslutter med fremtidsperspektiver for Kenya. Bogen sætter fokus på landets ensidige afhængighed af landbrugssektoren, arbejdsløshed og en tiltagende forurening af det smukke turistafhængige land. Problemerne med befolkningstilvækst, forskel på rig og fattig og ikke mindst den regeringsbenævnte Aidskatastrofe samt omfattende korruption bliver beskrevet. Bagest ordforklaringer, litteraturliste, links og stikord. Teksten bliver understøttet af gode, klare farvefotos, et detaljeret kort og en del udmærkede grafer. En af bogens stærke sider er de farvede faktabokse, hvor almindelige kenyanere giver deres syn på fortid, nutid og fremtid. Også Danmarks forbindelser til landet bliver omtalt. Bogen er lettere tilgængelig end Kenya (2002/36).


Bibliotekernes vurdering

d. 8. aug. 2002

af

af

Lars Larsen

d. 8. aug. 2002

Lande i verden er endnu en geografisk serie om alverdens lande. Dette er den ene af foreløbig to bøger. I 8 kapitler af vekslende længde beskriver den landskab og klima, naturressourcer, miljøforhold, befolkningsudvikling og sociale forhold. Der bliver sat fokus på fattigdomsproblemer, politisk uro og miljøforurening. Turisme som vigtig indtægtskilde bliver også sat under kritisk behandling. Der er mange statistiske oplysninger i bogen og teksten suppleres af tabeller og grafiske afbildninger, der belyser landets udvikling. Bogen kræver trænede læsere. Teksten er tospaltet og sat i en lille letlæselig typografi, men der er en del svære ord og begreber. Fotos, kort og tegninger supplerer teksten. Bortset fra et hæfte i serien Lande i lommeformat i 2000 og Mairead Dunnes Kenya, 1997/20, er det den første bog om landet siden Hans Madsens Kenya i Afrika biblioteket, 1989. God bog til læsere fra 13 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 8. aug. 2002

af

af

Marianne Andreasen (skole)

d. 8. aug. 2002

I den nye serie Lande i verden udkommer denne bog om Kenya. Bogen er velskrevet og meget informativ og kan bruges fra 7. klasse og opefter for den virkelig informationssøgende læser. Den er ikke letlæst; men giver omfattende nye oplysninger om Kenya og tydeliggør de store kontraster, der er i landet. Efter en kort introduktion til landet fortæller bogen meget udførligt om landets geografi, om erhverv, herunder landbrug og turisme, om naturressourcer og forurening og om befolkningen før og nu. Kenyas økonomi og udvikling bliver beskrevet, og der bliver givet bud på fremtidens land. Turismens meget store betydning både positivt og negativt bliver pointeret, og de nuværende politiske forhold og korruptionens hæmmende betydning for landets udvikling bliver også godt beskrevet. Bogen er illustreret med mange gode fotos, der godt kunne have været i større format. Der er en del udmærkede kort, dog er ikke alle nævnte områder på disse. Faktabokse supplerer teksten fint; men mange diagrammer af forskellig art giver nogle steder et rodet indtryk, og ikke alle er lige relevante. Bogen afslutter med ordliste, henvisning til andre bøger, webadresser (hvoraf 2 ikke kan bruges) og en fyldig stikordsliste.


Folkeskolen

Årg. 120, nr. 1/2 (2003)

af

af

Finn Sørensen

Årg. 120, nr. 1/2 (2003)


Geografisk orientering

Årg. 33, nr. 6 (2003)

af

af

Kristian Graversgaard

Årg. 33, nr. 6 (2003)