Bøger / faglitteratur

Kinesiske diagnosemetoder


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Claus Bundgaard

d. 18. dec. 2018

Håndbog i diagnosemetoder inden for klassisk kinesisk medicin, som i dagens Kina stadig anvendes både af traditionelle behandlere i f.eks. akupunktur og af vestligtorien-terede læger.Diagnosen bliver til på grundlag af en grundig helbredsundersøgelse, som falder i fire tempi: observere, lytte og lugte, udspørge og berøre. Udgangspunktet er, at sygdom skyldes højst individuelleforhold, således at samme symptom hos forskellige individer ikke nødvendigvis behandles ens. Som hjælp til at aflure sygdommens egentlige årsag er teksten opbygget som en eksempelsamling i fysiskeog psykiske dysfunktionelle manifestationer. Behandlingsmetoder er ikke bogens ærinde, og det overordnede teoretiske grundlag berøres kun sporadisk. Der lægges imidlertid op til behandling, der gårlangt ud over målgruppen af hjemlige alternative behandleres kompetence, og da teksten samtidig i høj grad bærer præg af kinesisk kultur og moral, kan jeg godt tvivle på anvendeligheden af denneudgivelse.Informationer og udgaver