Bøger / skønlitteratur / roman

Klangen af Plovskæret


Beskrivelse


Nye tider i 1900-tallets første årtier med mekanisering, landboernes organisering og voksende politiske magt gav også muligheder for en driftig landarbejder.