Bøger / faglitteratur / case studies

Klasseledelse gentænkt


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Beskæftiger sig med samspillet mellem didaktik, faglighed og socialitet. Trækker på teorien agential realisme og udover den teoretiske tilgang, bygger bogen på casestudier i tre meget forskellige klasser, henholdsvis Byklassen, Landklassen og Forstadsklassen.

Indhold

Indholdsfortegnelse: Bogens udgangspunkter (Forskningsinteresser; Byklasssen, Landklassen og Forstadsklassen - tre eksperimentelle casestudier ; Agential realisme ; Diffraktive læsninger ; Etik ; Gentænkning af klasseledelsesbegrebet ; Bogens disposition) ; Agential realisme (En posthuman teori ; Et onto-epistemologisk udgangspunkt ; Materiel-diskursivitet ; Temporalitet ; Subjekt - subjektivering ; Apparatus ; Videnskabelsens etik ; Fravær af sandhedsproduktion ; Vokabulare knapheder) ; Byklassen (Agentialiteter ; Forehavender ; Relateringspraksisser ; Hvordan filtrer de didaktiske greb sig ind i intra-aktionerne mellem agentialiteter? Og med hvilke effekter? ; Hvordan intra-agerer didaktik, faglighed og socialitet i casen fra Byklassen? ; Perspektiver på faglighed og socialitet via casen fra Byklassen ; Opsamling) ; Intertekst: Instruktioner ; Landklassen (Agentialiteter ; Fravær af didaktisering ; Desorientering ; Læremidler som et uantastet medium ; Relateringspraksisser ; Didaktisk greb og effekt af det ; Hvordan intra-agerer didaktik, faglighed og socialitet i casen fra Landklassen? ; Perspektiver på faglighed og socialitet via casen fra Landklassen ; Opsamling) ; Intertekst: læringsmål ; Forstadsklassen (Agentialiteter ; Mestringsfryd ; Digt med sanserne ; Relateringspraksisser ; Didaktiske greb og effekter af dem ; Hvordan intra-agerer didaktik, faglighed og socialitet i casen fra Forstadsklassen? ; Perspektiver på faglighed og socialitet via casen fra Forstadsklassen ; Opsamling) ; Sammenfattende perspektiver på faglighed og socialitet (Faglighed ; Socialitet ; Afrundende) ; Ansatser til en agential realistisk tænkning om læring (Onto-epistemologi ; Materiel-diskursivitet ; Spatialitet og temporalitet ; Re-konfigurationer ; Transfer : Hvad bidrager en agential realistisk tænkning om læring til?) ; Ansatser til en agential realistisk tænkning om didaktik (Didaktikbegrebet ; Etisk diffraktion ; Undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering ; Hvad bidrager en agential realistisk tænkning om didaktik til?) ; Klasseledelse gentænkt (Forskning i klasseledelse - et tilbageblik ; Hvad forstås ved klasseledelse? : Hvorfor gentænke klasseledelsesbegrebet? ; Hvori består gentænkningen af klasseledelsesbegrebet? ; Hvad bidrager en gentænkning af klasseledelsesbegrebet til? ; Appendiks (Fremgangsmåder)


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. okt. 2016

af

af

Boy Olesen

d. 27. okt. 2016

Her pointeres vigtigheden af samspillet mellem didaktik, faglighed og socialitet, i jagten på den gode klasseledelse. Bogen henvender sig til lærerstuderende, praktikere og deltagere i efter- og videreuddannelse.

Succesfulde klasselederes praksis er at anskue det didaktiske, det faglige og det sociale som gensidige forudsætninger, der aldrig forekommer i rene versioner, men er uløseligt forbundet. Forskningen viser at gode læringsmiljøer har direkte og positive virkninger på elevernes faglige præstationer og prosociale adfærd. Bogen trækker på teorien agential realisme, der indikerer at alting gør noget i samspil med noget andet og dermed har handlekraft. Udover den teoretiske tilgang, bygger bogen på casestudier i tre meget forskellige klasser, hvori der indgår observationsnoter og interviews med elever, lærere og ledere. Bogens kapitler analyserer de forskellige cases omhandlende henholdsvis Byklassen, Landklassen og Forstadsklassen. Der redegøres for begreberne faglighed og socialitet. Bogen er bygget op så det ikke er nødvendigt at læse alle kapitler. Hvis man fx kun har interesse i gentænkningen af klasseledelsesbegrebet, kan man nøjes med at læse kap. 1 og 8.

En god bog for alle undervisere. Enkelte steder er bogen lidt svært tilgængelig, men de mange cases får tingene til at blive særdeles relevante. Velskrevet og interessant.

Kan sammenlignes med Klasseledelse, der dog er mere praksisorienteret.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 15. dec. 2016

af

af

Alice Buchhave Nørlem

d. 15. dec. 2016