Bøger / faglitteratur

Klasseledelse : magtkampe i praksis, pædagogik og politik


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. nov. 2008

af

af

Hans-Christian Uth

d. 19. nov. 2008

Lærerstuderende, lærere på videreuddannelse, samt meget ihærdige praktiserende lærere kan anvende denne bog med henblik på udvikling af et teoretisk fundament for udøvelse af god klasseledelse.

Bogen består af et antal selvstændige artikler, som i princippet kan læses uafhængigt af hinanden, men som tilsammen giver et mangefacetteret billede af problematikken. Hver artikel er forsynet med international litteraturliste - en enkelt artikel er på norsk. Artiklerne er ordnet i tre afsnit: Klassen og klasseledelsens mange ansigter, Klasselederens opgaver, Styringslogikker og sociale teknologier. Bogen indledes med en introduktion til problematikkens stigende betydning i de sidste 5-10 år og en argumentation for anvendelsen af begrebet: klasseledelse. Den rummer indholdsfortegnelse og bagerst korte forfatterbeskrivelser men ikke stikordsregister.

Bogen supplerer de mange øvrige titler om klasseledelse - eller klasserumsledelse - eller classroom management - ved at udvide forståelserne af, hvad klasseledelse er. Af de mange titler, som har behandlet emnet mere snævert i forhold til klassens liv og lærerens roller kan nævnes: Anerkendende klasserumsledelse fra 2007 og Klasseledelse og samarbejde fra 2008.

Hidtil mest omfattende behandling af problematikken. En ambitiøs bog, som kompletterer den efterhånden righoldige litteratur på området.


Undervisere.dk

Årg. 3, sep (2009)

af

af

Helle Bjerresgaard

Årg. 3, sep (2009)