Bøger / faglitteratur

Klasseledelsens dilemmaer : fortsatte magtkampe i praksis, pædagogik og politik


Beskrivelse


Klasseledelsens dilemmaer bidrager med viden om klassens praksis og forudsætningerne for udviklingen af læringsmiljøet, således at begrebet klasseledelse bedre kan forstås og praktiseres med reference til nordiske pædagogiske traditioner og værdier. Formålet med bogen er således at udvide diskussionen om klasseledelse, så den dækker bredere end lærerens adfærds- og læringsledelse. I bogen belyses klasseledelsens betingethed af: skolens organisering og ressourcer; politiske krav; sociale teknologier (elevplan, test); betydningen af skolens arkitektur og møblering; styringen af følelser og sanser; dynamik i lærerteam; dynamik mellem lærere og elever; betydningen af elevinteresser og ungdomskulturer; elevernes sociale baggrund; evidens og didaktik som ledelsesinstrument; nye krav til inklusion og differentiering; den særlige danske version af skoleklassen som familieagtigt fænomen; udblik til USA og Finland; og der redegøres for klasseledelsens historie fra tugt over disciplin og skældud til nutidens klasseledelse med fokus på såvel evidensinformeret.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. nov. 2014

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 28. nov. 2014

Grundbog i klasseledelse, som går et skridt videre end mange andre bøger om emnet og gør klasseledelse til mere end blot adfærds- og læringsledelse. Bogen har relevans for undervisere, skoleledere og lærerstuderende.

Der har gennem en årrække været stort fokus på uro i klasselokalet og ledelse af klasser både i skoleverdenen og i den skolepolitiske verden. Denne antologi er en omskrivning og udvidelse af Klasseledelse, som er tilpasset den udvikling og forandring, der er sket i den pædagogiske verden i mellemtiden. Bogen viderebringer viden om praksis i klasselokalet med inspiration til både klasseledelse og udvikling af læringsmiljøer.

Det er en virkelig god bog, som er meget teoretisk velfunderet. Hvilket gør bogen til en stor hjælp for lærerstuderende både i forbindelse med opgaver på studiet og deres kommende virke i grundskolen.

Klasseledelse er et af de store fokusområder i skoleverdenen i disse år, og der udgives derfor mange bøger om emnet, som eksempelvis den hurtigt læste Det ved vi om læreren som leder af klasser og undervisningsforløbKlasseledelse i praksis og Klasseledelse i praksisKlasseledelse er et af de store fokusområder i skoleverdenen i disse år, og der udgives derfor mange bøger om emnet, som eksempelvis den hurtigt læste Det ved vi om læreren som leder af klasser og undervisningsforløb og .


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 13. feb. 2015

af

af

Karen Marie Beklar

d. 13. feb. 2015


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 52, nr. 3 (2015)

af

af

Mads Hermansen

Årg. 52, nr. 3 (2015)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 52, nr. 3 (2015)

af

af

Henning Strand

Årg. 52, nr. 3 (2015)