Bøger / faglitteratur

Klasseværelset i forandring : hvordan man opnår fortræffelighed, fair behandling, inkludering og harmoni


Beskrivelse


"Klasseværelse i forandring" er en beskrivelse af teorien om effektiv undervisning baseret på CREDE´s forskningsbaserede pædagogiske principper og metoder. Bogen giver også praktiske anvisninger til, hvordan eleverne og lærerne i arbejdet med fælles produkter i undervisningen, i både små og store grupper, med dialogen som den gennemgående samtaleform, sikrer at undervisningens formål og mål bliver nåaet.