Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Klassisk og moderne samfundsteori


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


5. udgave af ”Marmorbogen”, der siden førsteudgaven så dagens lys, har etableret sig som en klassiker i dansk samfundsvidenskab. Bogen giver en autoritativ indføring i socialteori fra de tidligere teoriudviklinger i 1800-tallet og frem til i dag. Alle kapitlerne er ajourført med den nyeste udvikling på området, og der er lavet omfattende opdateringer bogen igennem. Der er tilføjet nye kapitler om Randall Collins's sociologi, makrosociologi, neo-institutionalisme og nyere fransk pragmatisme. Derudover er kapitlerne om diskursanalyse, Michel Foucault, køn og asmfund samt bogens indledningskapitel nyskrevne. Med disse ændringer og nyskrevne kapitler vil bogen fortsat kunne fungere som opslags- og undervisningsbog en række år fremover. HEINE ANDERSEN er professor på Sociologisk Institut, Københavns Universitet. LARS BO KASPERSEN er professor og institutleder på Institut for Statskundskab, Københavns Univeristet.

Indhold

Klassiske samfundsteorier (William Outhwaite: Klassisk og moderne samfundsteori. Per Månson: Karl Marx ; Max Weber. Heine Andersen: Herbert Spencer. Jørn Falk: Ferdinand Tönnies. Willy Guneriussen: Emile Durkheim. Henrik Ørnstrup: Georg Simmel. Nils Mortensen: Amerikansk pragmatisme) ; Moderne samfundsteorier (Per Månson: Marxisme. Anders Ramsay: Frankfurterskolen. Jens Peter Frølund Thomsen: Diskursanalyse. Sociale samhandlingsteorier / Nils Mortensen og Gorm Harste. Roar Hagen: Rationel choice ; Niklas Luhmann. Heine Andersen: Funktionalisme og neofunktionalisme ; Jürgen Habermas. Pål Strandbakken: Det konfliktteoretiske alternativ til funktionalismen. Dag Østerberg: Jean-Paul Sartre. Kirsten Hastrup: Strukturalisme. Sven-Åke Lindgren: Michel Foucault. Margaretha Järvinen: Pierre Bourdieu. Gunnar Olofsson: Norbert Elias. Lars Bo Kaspersen: Anthony Giddens. Michael Hviid Jakobsen: Zygmunt Bauman. Klaus Rasborg: Ulrich Beck) ; Nutidige udfordringer til klassisk og moderne samfundsteori (Gorm Harste: Tidsdiagnoser : postindustrialisme, kulturkritik og netværkssamfund. Poul Poder: En postmoderne nutid? Heine Andersen: Samfundsteori, moral og det civile samfund. Uffe Østergaard: Stat, nation og national identitet. Lars Bo Kaspersen: Globalisering. Karin Widerberg: Køn og samfund. Margareta Bertilsson: Fra Aristoteles til moderne samfundsteori)


Anmeldelser (10)


Berlingske tidende

d. 5. sep. 1996

af

af

Jens Glebe-Møller

d. 5. sep. 1996


Chaos

Nr. 35 (2001)

af

af

Peter Weiss Poulsen

Nr. 35 (2001)


Politica

Årg. 32, nr. 3 (2000)

af

af

Hans Fink

Årg. 32, nr. 3 (2000)


Ergoterapeuten

Årg. 60, nr. 12 (1999)

af

af

Kirsten Petersen

Årg. 60, nr. 12 (1999)


Dansk sociologi

Årg. 8, nr. 1 (1997)

af

af

Jens Tonboe

Årg. 8, nr. 1 (1997)


Philosophia

Årg. 26, nr. 1/2 (1999)

af

af

Hans Pedersen

Årg. 26, nr. 1/2 (1999)


Økonomi & politik

Årg. 70, nr. 2 (1997)

af

af

Kirsten Thomsen

Årg. 70, nr. 2 (1997)


Information

d. 11. okt. 1996

af

af

Henrik Stampe Lund

d. 11. okt. 1996


Nord nytt

1998, nr. 73

af

af

Svend Aage Andersen

1998, nr. 73


Politica

Årg. 29, nr. 1 (1997)

af

af

Allan Madsen

Årg. 29, nr. 1 (1997)