Bøger / faglitteratur

Kommunernes opgaver - kommunalfuldmagten m.v.


Beskrivelse


Kommunerne varetager en række lovbestemte opgaver. Herudover kan kommunerne varetage yderligere nogle opgaver på et ulovbestemt grundlag inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Bogen omhandler navnlig reglerne om denne kommunalfuldmagt. Ud over reglerne om kommunalfuldmagten kommer bogen også ind på enkelte love, som knytter sig til kommunalfuldmagten, f.eks. lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber samt (dele af) lov om erhvervsfremme. Denne 2. udgave af bogen er ajourført på grundlag af nyt lovstof samt nye domme, ombudsmandsudtalelser og tilsynspraksis og henvender sig til studerende såvel som af praktikere og andre, som har behov for viden om kommunalfuldmagtsreglerne m.v.

Anmeldelser (3)


Danske kommuner

Årg. 41, nr. 7 (2010)

af

af

Malene Hansen

Årg. 41, nr. 7 (2010)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 139, nr. 42 (2005)

af

af

Peter Christensen

Årg. 139, nr. 42 (2005)


Børsen

d. 22. jan. 2010

af

d. 22. jan. 2010