Bøger / faglitteratur

Kommunikationsteori : en grundbog


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Den kommunikative arena er betragtelig - grænsende til det uoverskuelige! Kommunikation er et omfattende og indholdsrigt begreb, og litteraturstudier illustrerer mangfoldigheden, men også, at der ikke eksisterer nogen altomfattende supermodel, der alene kan indfange området. Kommunikationsteori - en grundbog giver en første indføring til et kolossalt stort og meget vanskeligt afgrænseligt område. Denne grundbog behandler på forskellige måder kommunikation mellem aktører i forskellige perspektiver. I overskuelig form præsenteres såvel de forskellige teoretiske som videnskabelige retninger i relation til kommunikation, ligesom en lang række begreber præsenteres, defineres og diskuteres i bogen. Kommunikationsteori kan også anvendes som et opslagsværk; noget man læser i, når man har behov for et hurtigt overblik på et specifikt emneområde for siden at gå videre i originallitteraturen. I denne reviderede 2. udgave er de tidligere kapitler blevet opdaterede og der er nye kapitler om retorik og strategisk ledelseskommunikation. "Kommunikationsteori - en grundbog" kan anvendes på forskellige uddannelser og i flere sammenhænge i et studium. Den er ikke specifikt bundet til noget fag eller nogen uddannelse. Bogen er bevidst tilrettelagt så almen og bred, at den kan bruges på de fleste uddannelser og kurser, hvori kommunikation indgår.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. feb. 2009

af

af

Jytte Bræmer

d. 3. feb. 2009

Jeg spår bogen til at blive en klassiker indenfor alle grene af de videregående uddannelser.

Kommunikationsfeltet består ikke af en entydig metode eller teoretisk skole. Der er forskningsmæssigt på tværs af flere discipliner kommet fokus på de kommunikative aspekter af virksomheders og individers handlinger. Derfor er den kommunikative arena betragtelig. Bogen er en omfangsrig grundbog, der behandler kommunikation teoretisk på mange forskellige måder. De mange teorier i relation til det kommunikationsmæssige felt præsenteres, defineres og diskuteres i bogen, der er skrevet af en lang række fagfolk. Den kan anvendes som et opslagsværk, hvor kommunikation fx anskues fra en semiotisk vinkel, hvor Luhmanns teorier gennemgås, hvor der findes et afsnit om public relations og politisk kommunikation. Hvert afsnit afsluttes med en fyldig litteraturliste, der giver mulighed for at fordybe sig i de enkelte aspekter af det store område. Kommunikationsstudier er væsentlig indenfor stort set alle uddannelser, og den vil derfor få en overordentlig stor målgruppe og vil formodentlig komme til at figurere på rigtig mange litteraturlister fremover.

Der er kommet mange bøger om kommunikation, en del relaterer sig til organisationsteorien, ligesom der er kommet en del om emnet set fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, fx Kommunikation og skabelsen af sociale verdener, 2007. Men denne dækker langt bredere og er den første af sin art på dansk.

Omfangsrig grundbog af alle kommunikationsfeltets mange aspekter.


Retorik magasinet

Årg. [19], nr. 72 (2009)

af

af

MNC

Årg. [19], nr. 72 (2009)