Bøger / faglitteratur

Kommunikation skaber din organisation


Beskrivelse


En introduktion til grundlæggende kommunikationsteori. Organisationskommunikation behandles som et værktøj til at skabe organisationens identitet og udvikling.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. mar. 2011

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 11. mar. 2011

Fagbog om kommunikation på akademisk niveau som er målrettet relevante videregående studier, men som naturligvis også er en inspirerende grundbog for dem, som arbejder praktisk med kommunikation.

Grundbog om kommunikation i organisationer på akademisk niveau. Forfatteren er cand.ling.merc. i kommunikation og underviser på Syddansk Universitet. I sit forord skriver hun bl.a. om bogens omdrejningspunkt: "Fokus i denne bog er kommunikation i organisationen set i forhold til en række grundlæggende kommunikationsteoretiske begreber." Bogen starter med at definere begrebet "organisationskommunikation". Herefter følger teoretiske begreber og forskellige modeller, herunder den meget anvendte "kommunikationstrekant". Andre emner er kulturforståelse, "værdier", "Narrativ organisationsforståelse", forskellige kommunikationsmodeller og fx et afsnit om at formulere sig. Der er afsnit om kommunikationspolitik og om målingen af kommunikation. Her understreger forfatteren interessant, at hvis man vil gøre sin organisations kommunikation målbar, så skal man først sætte sig mål for, hvad en given kommunikation skal bidrage med, og så kan man så efterfølgende måle om det bidrag lykkes.

Andre bøger om organisationskommunikation er fx fra 2007 Organisation og omverden af Sine Nørholm Just eller den mere praktisk orienterede I andres brød af Jens O.K. Hansen.

Grundbog på akademisk niveau. Formodet målgruppe på de større biblioteker.