Bøger / faglitteratur / bibliografier

Konkurrenceudsættelse og firmatisering


Beskrivelse


Konkurrenceudsættelse og firmatisering (eller selskabsgørelse) er tendenser i tiden, når det drejer sig om det offentliges engagement i egentlig driftsvirksomhed. De to udtryk repræsenterer fundamentale ændringer i måden at drive offentlig virksomhed på – markedsgørelse af dele af den offentlige sektor. Stat, regioner og kommuner inddrages. Denne bog beskriver ud fra en juridisk synsvinkel disse nye tendenser. Udover konkurrenceudsættelse og firmatisering beskrives en række andre begreber, herunder privatisering, unbundling, indtægtsdækket virksomhed, kontraktstyring, tredjepartsadgang, udlicitering, frit valgs-ordninger, mv.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 2 (2014)

af

af

Sune Troels Poulsen

Nr. 2 (2014)