Bøger / faglitteratur

Kreativitet skal læres! : når talent bliver til innovation


Beskrivelse


Det hævdes fra flere sider, at vi som land skal leve af at få ideer, at turde prøve nyt og af at udvikle nye og bedre produkter før andre. Men hvad gør såkaldt kreative mennesker for at være kreative, og hvordan kan man lave skoler og arbejdspladser med kreative læringsmiljøer? I bogen fremsættes en række eksempler på, hvad der kan fremme kreativitet ba- seret på især psykologiske forskningsundersøgelser. Bogens ærinde er således at gå konstruktivt ind i kreativitetsdebatten, men også at udfordre vanlige antagelser om, at kreativitet alene er en individuel egenskab, eller at det udelukkende er bestemte samfundsklasser, som er kreative. Der fremsættes i stedet den tese, at kreativitet kan forudsætte, at man får adgang til at lære i nogle bestemte sam- menhænge, og muligvis også på nogle bestemte måder. Herunder diskuteres værdien af mesterlærelignende organiseringer af undervisning, og spørgsmål om ledelse af kreativitet på arbejdspladser. Bogen kan anbefales til den læser, der arbejder med at fremme kreativitet, til studerende ved lange og mellemlange videregående uddannelser, og til praktikere indenfor forskellige professionsområder.

Anmeldelser (1)


Psykologisk set

Årg. 26, nr. 73 (2009)

af

af

Thomas Aastrup Rømer

Årg. 26, nr. 73 (2009)