Bøger / faglitteratur

Kultur- og kommunikationsteori : en introduktion


Beskrivelse


Bogen giver et overblik over væsentlige udviklinger inden for kultur- og kommunikationsteori, styrker forståelsen for kultur og kommunikation som samfundsskabende processer og giver redskaber til analyse af kommunikative og kulturelle fænomener og problemstillinger.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. sep. 2010

af

af

Jytte Bræmer

d. 14. sep. 2010

Henvender sig til studerende på de videregående uddannelser indenfor felterne kulturstudier og kommunikation.

De fleste af de forhold, der former vores samfund i dag kan forklares ud fra kommunikative eller kulturelle perspektiver. Både kommunikation og kultur er sociale fænomener, der er med til at få os til at forstå det samfund, vi er en del af. Hidtil har de to områder været præget af forskellige teoriapparater, men forfatternes påstand er, at de ikke kan ses uafhængigt af hinanden. Bogens hovedpointe er at påvise, hvordan udviklingen i hhv. kommunikationsteorier og kulturteorier hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden. Det er en teoretisk funderet bog på et akademisk niveau, der giver et stramt og klart overblik over teoridannelserne i et kritisk perspektiv, men som formår at skabe sammenhæng mellem de to. Bogen udmærker sig ved at eksemplificere teorierne med konkrete eksempler og cases fra den virkelige verden.

Kan ses som en sammenkædning af fx Hastrup: Kultur : det fleksible fællesskab, 2004 og Kommunikationsteori : en grundbog, 2009. Der findes ikke anden litteratur på dansk, som på denne måde kobler de teorifelter.

En akademisk bog, der sammenkæder begreberne kultur og kommunikation, og som påviser at de to er gensidigt afhængige af hinanden. Den sammenhæng gør os i stand til at begribe mange af samfundets forhold.