Bøger / faglitteratur

Kulturel diversitet : muligheder og begrænsninger


Beskrivelse


Udpluk af de muligheder og udfordringer som kulturel diversitet rummer samt refleksioner over nogle af de samfundsmæssige mekanismer, der betinger om kulturel diversitet i en given kontekst ses som en begrænsning eller snarere en som en mulighed.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. maj 2010

af

af

Jytte Bræmer

d. 5. maj 2010

Henvender sig til forskningsmiljøerne indenfor områderne kulturstudier, religion, pædagogik og samfundsvidenskab.

Bidragyderne til antologien er forskere indenfor et bredt spekter af faglige discipliner. Det samlende punkt for dem er kulturel diversitet. Som undertitlen siger giver denne diversitet såvel muligheder som begrænsninger. Bogen angriber emnet fra mange forskellige vinkler. Den er opdelt i 4 temaer: 1. Ytringsfrihed, respekt og tolerance, 2. Religion, diskrimination og identitet, 3. Uddannelse, pædagogik og arbejdsliv, 4. Immigration og kulturel identitet. Det er en teoretisk funderet bog på et videnskabeligt niveau, der bidrager til et sobert, sagligt og nuanceret billede af de komplekse forhold, som immigration og kulturel mangfoldighed skaber i samfundet. Grundet det forskningsbaserede udgangspunkt og abstraktionsniveauet er det ikke en folkelig debatbog. Målgruppen begrænser sig i udgangspunktet til universitetsmiljøerne, men en dygtig formidling af indholdet kunne danne grundlaget for en mere seriøs debat fri for politik, moral og følelser, der som regel præger debatten.

De samme temaer og forskellige vinkler er behandlet i Scheffer: Indvandrerne : det åbne samfund og dets grænser, 2009, ligesom Danmark og de fremmede, 2009 også behandler nogle af de samme problemfelter.

En teoretisk funderet bog om de problemstillinger som fremkommer af den kulturelle diversitet, der opstår gennem indvandring.


Politica

Årg. 43, nr. 2 (2011)

af

af

Morten Ebbe Juul Nielsen

Årg. 43, nr. 2 (2011)Informationer og udgaver