Bøger / faglitteratur

Kulturer og organisationer : overlevelse i en grænseoverskridende verden


Beskrivelse


Bogen afdækker de værdier, der kendetegner de forskellige kulturer -- såvel de nationale og regionale som de organisatoriske. Forfatterne redegør for disse værdier via kulturelle dimensioner som forholdet mellem magt og lighed, forholdet mellem individ og gruppe, sociale roller for kvinder og mænd samt usikkerhedsundvigelse og krisehåndtering. Disse begreber og værdier gøres levende og vedkommende med en række eksempler fra dagligdagen rundt om i verden. Forfatterne viser desuden hvordan man håndterer det interkulturelle - dvs. slår bro over forskellene i de kulturelle værdinormer, f.eks. i internationale koncerner. I denne ajourførte 3. udgave medvirker Michael Minkov som ny medforfatter. Dette har bl.a. betydet, at datagrundlaget er udvidet med en række østeuropæiske lande, således at resultater, eksempler og kulturmodeller er blevet endnu bedre og mere nuancerede.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Bjørn Ulrik Larsen

d. 19. dec. 2018

Erkendelse/studier af nationale kulturforskelle og nødvendigheden af interkulturelt samarbejde kan meget sandsynligt blive et af 90'ernes fremtrædende emneområder, ikke mindst p.g.a. den accelererende internationalisering. Hofstede er hollænder og leder af et institut, der forsker i interkulturel kommunikation, og han er angiveligt et begreb blandt specialister. Hofstede kulturdefinition svarer til antropologiens ( sindets kollektive programmering), og bogens empiriske materiale er bl.a. resultater fra et IBM-forskningsprojekt. Hofstedes metode er en dimensional model med fire overordnede dimensioner, ud fra hvilke han beskriver nationale kulturforskelle og de grundlæggende værdier, som determinerer disse kulturforskelle, ligesom han belyser konsekvenserne af nationale kulturforskelle. Desuden indeholder bogen en beskrivelse af forskellige organisationskulturer. Bogen er skrevet til ledere, studerende, undervisere og opinionsledere, men er i øvrigt for alle, der foretrækker attænke, før de handler! Hofstedes model/metode kan ses kritisk diskuteret/anvendt i bogen Kultur/Retur: om anvendelse af interkulturel teori, (1990). Bogen har en meget nyttig ordliste og en omfattende litteraturliste.


Weekendavisen

d. 15. apr. 1992

af

af

Anne Knudsen

d. 15. apr. 1992


Arbejdslederen

Årg. 76, nr. 2 (1992)

af

af

kk

Årg. 76, nr. 2 (1992)


Højskolebladet

Årg. 124, nr. 29 (1999)

af

af

Morten Knudsen

Årg. 124, nr. 29 (1999)