Bøger / faglitteratur

Kunsten at møde andre kulturer


Beskrivelse


Om kontakten mellem mennesker fra forskellige kulturer. Begreber som omskæring, ligestilling samt ære og skam placeres i deres kulturelle sammenhænge, og der vises hvilke tanker og mønstre, der ligger bag handlingerne.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. aug. 2008

af

af

Jette Landberg

d. 25. aug. 2008

For alle, der omgås og arbejder med mennesker fra andre kulturer, i høj grad offentlig ansatte der har kontakt med indvandrere i forskellige sammenhænge, men også for folk, der bor og arbejder i udlandet. Studerende vil også kunne bruge bogen som diskussionsgrundlag, da den er suppleret med debatoplæg på www.munksgaarddanmark.dk. Kan læses bredt, da den er meget letforståelig, idet forfatteren bevidst har forsøgt at undgå fagterminologi.

Forfatterens hensigt er at berige kontakten mellem mennesker fra forskellige kulturer. Enhver kultur påvirker sine medlemmer til forskellige handlinger. En række begreber tages op: Hellige køer, omskæring, familiens betydning, vold mod børn, ligestilling og ikke mindst ære og skam. Han sætter begreberne ind i den kulturelle sammenhæng, de er et produkt af og viser hvilke tanker og mønstre, der ligger bag handlinger, der er uforståelige for os i de vestlige lande. 1. udg. udkom i 1991 og 2. udg. i 1999 med titlen Kulturgrammatik. Denne er udvidet med 30 sider bl.a. en opdateret litteraturliste og ikke mindst et afsnit om ære og skam.

Siden første udgaven udkom er der kommet en lang række bøger og kulturens grammatik bl.a. Flerkulturel håndbog fra 2007. Herlitz' bog udmærker sig ved at være meget nuanceret og letforståelig, samtidig med at den kommer rundt om rigtig mange centrale begreber.

Alle, der omgås folk fra andre kulturer, kan have udbytte af at læse denne lettilgængelige bog.