Bøger / faglitteratur / biografier

Kvinder omkring Sendebuddet


Beskrivelse


Biografi over nogle af islams mest betydningsfulde kvinder. Udgivelsen har til hensigt at udvide danske muslimers horisont hvad angår islamisk kultur og fællesskab, ved at præsentere beretninger om de tidlige kvindelige troende, der kan stå som forbilleder.

Informationer og udgaver