Bøger / faglitteratur

Lær med kroppen


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Udgivet i anledning af 175-året for oprettelsen af den første højskole i Danmark.


Indhold

Trine Sønderholm Larsen: At blive verdensmålene. Naturen som læringsrum / Axel Lund Olsen & Ulrik H. Kreutzmann. Christian Henriksen: Kampkunst i højskoleperspektiv


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. maj 2020

af

af

Jytte Bræmer

d. 28. maj 2020

I anledning af 175-års jubilæet for højskolerne i 2019 påbegyndtes en serie om højskolernes idé- og værdigrundlag. Nu er tiden kommet til bind 8 og 9. For folk med interesse for læringsfeltet generelt og højskolerne og deres værdigrundlag i særdeleshed.

En af de ting, der kendetegner den pædagogik og læring, der finder sted på højskolerne, er læring i fællesskaber. Bind 8 har det som tema, og det er især Etienne Wengers teorier om læring i praksisfælleskaber, der præger indledningsafsnittet. Som de andre bind er opbygningen et generelt afsnit om temaet og dernæst 3-4 afsnit om, hvordan det udmøntes i praksis. Her kommer folk, der arbejder på højskolen i det daglige til orde, og vi får eksempler fra forskellige højskoler. Bind 9 omhandler kroppen og det sanseliges rolle og betydning for læring. Teksten er trykt tête-bêche, så teksten kan læses på engelsk, hvis der startes "bagfra".

Det kropslige og fællesskabets betydning i læreprocessen er relevant for alle, der beskæftiger sig med uddannelse og pædagogik. Bøgerne er i deres korthed en lille introduktion til de to temaer, men form og kontekst vil betyde, at de først og fremmest vil få læsere indenfor højskoleverdenen.

De to temaer foldes ud i hhv. Fodfæste & himmelkys og Situeret læring - og andre teksterFodfæste og himmelkysSitueret læring - og andre teksterDe to temaer foldes ud i hhv. Fodfæste & himmelkys og .