Bøger / faglitteratur til børn / lærervejledninger

Lærerens bog til Digtning og dansk for 9. og 9.-10. klasse


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jennie Johnsen (skole)

d. 18. dec. 2018

Hermed foreligger lærerens bog til to grundbøger, nemlig Digtning og dansk, litteratur for 9. klasse og Digtning og dansk, litteratur for 9.-10. klasse. Denne lærerens bog er en pendant tilden, der er udgivet til Digtning og dansk, litteratur for 8. klasse. I indledningen, der er fælles for de to grundbøger, pointeres det, at læsning er en mulighed for at få ny viden og nyeoplevelser, men at eleven skal trænes i at arbejde selv for at blive beriget. Endvidere skal hørn og unge opleve en tidsdimension, ikke kun være øjebliksorienterede. Endelig gøres der opmærksom på,at dannelsesbegrebet i dag er dynamisk, hvor det tidligere var statisk. Ellers indeholder bogen korte gennemgange af de fleste tekster i grundbøgerne. Gennemgangen af en tekst giver bl.a.svarmulighed på de opgaver, der findes bagest i grundbøgerne. Der er gode anvisninger på, hvorledes man kan læse og arbejde med disse prægtige tekster. Bogen er et udmærket redskab, der vilinspirere og aflaste læreren.