Bøger / faglitteratur / disputatser

Lærerens relationskompetence : kendetegn, betingelser og perspektiver


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. maj 2017

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 9. maj 2017

Lærerens relationskompetence er altafgørende for om undervisningen lykkes. I skolens komplekse hverdag arbejder læreren på mange fronter. Eleverne skal blive så dygtige, som de kan, men de skal også dannes. Det er netop her lærerens relationskompetence kommer i centrum. Bør læses af alle lærere, skoleledere, undervisere på læreruddannelse og politikere.

På baggrund af et stort observations- og forskningsarbejde har Louise Klinge afdækket, hvad relationskompetence er. Alle har vidst, at lærerens forhold til eleverne har afgørende indflydelse på, hvad og hvordan eleverne lærer. Klinge analyserer kompetencen og knytter fagbegreber til som fx rettethed og afstemmere. Hun skaber et nyt fagsprog, der kan anvendes i udviklingen af kompetencen og understreger, at læreren for at kunne udvikle relationskompetence selv skal have visse behov understøttet: Lærerens selvbestemmelses-, kompetence- og samhørighedsbehov skal være opfyldt, inden læreren kan agere fuldt relationskompetent.

Endelig et forskningsprojekt som dokumenterer, hvor vigtig relationskompetencen er. Kline formidler og argumenterer tydeligt på baggrund af cases. Her er masser af stof til eftertanke. I det sidste kapitel forholder hun sig konstruktivt kritisk til skolen hverdag.

I 2016 udkom Relationskompetencer i læreruddannelse og skolePositive læringsrelationer i skolen. Tidligere er udkommet Positive læringsrelationer i skolenI 2016 udkom Relationskompetencer i læreruddannelse og skole. Tidligere er udkommet .


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 29. nov. 2017

af

af

Gunnar Green

d. 29. nov. 2017


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 54, nr. 5/6 (2017)

af

af

Ole Løw

Årg. 54, nr. 5/6 (2017)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2018, nr. 2

af

af

Carsten Fogh Nielsen

2018, nr. 2