Bøger / faglitteratur

Lærerfaglighed, inklusion og differentiering : pædagogiske lektionsstudier i praksis


Beskrivelse


Formålet med bogen er at inspirere lærere og kommende lærere i folkeskolen til at arbejde kritisk med inkludering og undervisningsdifferentiering gennem systematisk teamrefleksion over undervisningen. På baggrund af pædagogiske lektionsstudier af undervisningens praksis udfordrer og nuancerer bogen dominerende forestillinger om inklusion og differentiering. [Forlagets note].

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. apr. 2016

af

af

Hans-Christian Uth

d. 1. apr. 2016

Et forskningsprojekt omsat til praktisk pædagogisk vejledning for lærere, pædagoger og studerende.

Bogens indhold falder i tre dele. Første behandler begreberne inklusion og differentiering set i forskningshistorisk lys. Anden del præsenterer forskningsfund fra projektets praksisundersøgelser, og tredje del formidler resultater fra den praksisudviklende del af projektet. Bogen indledes med læsevejledning og afsluttes af beskrivelser af de anvendte metoder og tilgange. Bogens tre dele rummer alle international litteraturliste, og de enkelte kapitler er forsynet med forskellige forklaringsbokse om nøglebegreber, metoder, personer m.m. samt med diagrammer og oversigter. Bogen igennem er indsat tydeligt markerede citater fra litteratur og fra interviews/cases. Bogen afsluttes af stikordsregister.

Bogen ønsker at være praksisnær, men dens teoretiske ballast er stor, ligesom dens videnskabsbaserede sprogbrug er markant, og den vil derfor næppe finde anvendelse i skolens hverdagspraksis.

Der findes fra det seneste tiår en omfattende mængde af litteratur om såvel inklusions- som differentieringsbegrebet. Begrebet lektionsstudier er eksplicit behandlet i Lektionsstudier i skolen fra 2015.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 1. juni 2016

af

af

Christina Krolmer

d. 1. juni 2016


Specialpædagogik

Årg. 36, nr. 3 (2016)

af

af

Mette Friderichsen

Årg. 36, nr. 3 (2016)


Social kritik

Årg. 28, nr. 147 (2016)

af

af

Birgit Kirkebæk

Årg. 28, nr. 147 (2016)