Bøger / faglitteratur

Læring i et spændingsfelt : mellem uddannelse og arbejde


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. feb. 2004

af

af

Jytte Bræmer

d. 6. feb. 2004

Efteruddannelse og arbejdssituation opleves af mange som forskellige og adskilte verdener. Dette manglende samspil er emnet for denne artikelsamling. Der skal være en passende balance mellem nærhed og distance i uddannelsen og arbejdssituationen. Er distancen for lille, bliver der ikke noget "spil", dvs. ingen udfordring og inspiration som kan åbne for nytænkning og nye horisonter. Er distancen for stor, bliver det svært for den enkelte medarbejder at skabe sammenhæng. Artiklerne giver forskellige konkrete bud på, hvordan dilemmaet håndteres. Metoder som mentorering, arbejde med livshistorier og læring i netværk er nogle eksempler på, hvordan der kan bygges bro mellem uddannelse og arbejde, og der kan blive skabt reel læring og vækst for den enkelte og virksomheden. Bogen har fokus på de kortuddannede, men teorier og metoder kan anvendes bredt. Bogen er på et relativt højt teoretisk niveau, men er velskrevet og letlæst. Der er megen interesse for læring igennem hele livet og i forskellige sammenhænge, og bogen vil have bred interesse for alle, der arbejder med og har ansvar for kompetenceudvikling både i virksomheder og andre sammenhænge. Bogen er 2. udgivelse fra konsortiet "Learning Lab Denmark". Den første er Udspil om læring i arbejdslivet (02/18).