Bøger / faglitteratur / lærebøger

Læringsteori og didaktik


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Viden, erkendelse, læring og undervisning / Ane Qvortrup & Merete Wiberg. Læringsteorier (Læringsteorierne - hvad teoretiserer de over? / Merete Wiberg & Ane Qvortrup. Ane Qvortrup: Behavioristiske læringsteorier. Oliver Kauffmann: Kognitive læringsteorier. Pragmatismens læringssyn og pragmatisk læringsteori / Bente Elkjær & Merete Wiberg. Cathrine Hasse: Vygotskys sociokulturelle læringsteori. Klaus Nielsen: Læring i et situeret perspektiv. Jacob Klitmøller: Fænomenologisk læringsteori. Merete Wiberg: Humanistisk og transformativ læringsteori. Systemteoretiske læringsteorier / Ane Qvortrup & Tina Bering Keiding. Læring og didaktik udsat for poststrukturalistisk tænkning / Malou Juelskjær & Helle Plauborg) ; Didaktiske teorier (Didaktiske teorier og didaktikkens nerve / Søren S.E. Bengtsen & Ane Qvortrup. Lotte Rahbek Schou: Kritisk-konstruktiv pædagogik og didaktik. Handlingsorienteret didaktik / Tina Bering Keiding & Merete Wiberg. Tina Bering Keiding: Læreteoretisk didaktik ; Læringsmålorienteret didaktik. Systemteoretisk didaktik / Tina Bering Keiding & Ane Qvortrup. Opsamling på forholdet mellem læringsteori og didaktik / Ane Qvorturp & Merete Wiberg)


Anmeldelser (1)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2013, nr. 4

af

af

Frede Nielsen Carstens

2013, nr. 4Informationer og udgaver