Bøger / faglitteratur / bibliografier

Land og by på tværs : 1000-1800 : festskrift til Bjørn Poulsen i anledning af 65-års dagen


Beskrivelse


I dette festskrift til middelalderhistorikeren Bjørn Poulsen viser en række historikere, hvordan studiet af land og by med fokus på forbindelser og lighedstræk kan være mere frugtbart end at insistere på forskelle og særtræk. Tilsammen tegner bogens bidrag et billede af land- og bysamfundene i tiden 1000-1800, som er langt mere sammenhængende end hidtil antaget.