Bøger / faglitteratur

Landskabstempler : Jordens helligsteder og engle


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. juni 2000

af

af

Claus Bundgaard

d. 9. juni 2000

I denne bog introduceres et for mig nyt begreb, geomanti, som er læren om, hvordan landskabet rummer kraftsteder eller helligsteder, som når de indgår i indbyrdes formationer, kaldes landskabstempler. Teorien bygger på en blanding af oldgammel dyrkelse af naturlige eller menneskeskabte helligsteder samt teosofisk intuitiv viden om chakrapunkter, laylines og andre energisystemer. Men også kinesisk Feng Shui og gaiateorien er sider af samme sag. Jordkloden ses som én biologisk organisme, som på makro- og mikroplan er forbundet i en særlig energistruktur, der parallelt med den menneskelige krop udgør et tempel. Bogen beskriver, hvorledes kontinenter og lande danner overordnede formationer, og i et særligt kapitel beskrives mere detaljeret, hvorledes f.eks. Jylland og Samsø udgør hvert sit storslåede landskabstempel. Forfatteren, der er uddannet cand.mag. i idehistorie og filosofi, har i sit forfatterskab tidligere beskæftiget sig med teosofiske emner rettet mod en bredere kreds. I nærværende bog, hvor han især støtter sig til den engelske esoteriker og clairvoyante forsker, Peter Dawkins, henvender han sig imidlertid til et mere snævert publikum, der skal være fortrolig med teosofisk tankegods for at få denne alternative naturoplevelse.


Kristeligt dagblad

d. 18. okt. 2000

af

af

Anders Laugesen

d. 18. okt. 2000


Den ny verdensimpuls

2000, nr. 4

af

af

Joy Persson

2000, nr. 4Informationer og udgaver