Bøger / faglitteratur

Landvindinger : landdistriktsforskning og -perspektiver


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Knud Weile

2007

På en éndagskonference i november 2005 gjorde en række landdistriktsforskere status over deres arbejdsområder. Indlæg fra konferencen gengives i denne bog i en populærvidenskabelig form, så en større offentlighed kan blive bekendt med landskabsforskningens resultater og fremtidsvisioner.

Indlæggene er ordnet i 4 temaer eller perspektiver: Landbruget, Fødevarer, Landskab og forvaltning, Bred tilgang. I forholdsvis korte videnskabelige artikler med resumé, referencer og kilder redegør forfatterne for deres arbejdsområder, og læseren præsenteres for både landdistriktsforskningens teoretiske baggrund og aktuelle indsatsområder. Det er krævende læsning, der giver indsigt i et forskningsområde med fokus på forholdene i de tyndt befolkede landområder i både dagens Danmark og ikke mindst i en måske lovende fremtid for det glemte land. Nogle afsnit i bogen kan have lokal interesse, idet der bringes undersøgelser eller eksempler fra Bornholm, Skagen, Hanstholm og Mors.

Bogens mange referencer afslører, at der i forvejen findes en omfattende videnskabelig litteratur om emnet henvendt til forskere inden for området.

En svært tilgængelig og meget forskningsrelateret udgivelse, der imidlertid giver et interessant indblik i et vedkommende forskningsområde i vækst. Henvender sig først og fremmest til fx studerende, planlæggere i den offentlige forvaltning, organisationsfolk og politikere, men også græsrødder og folk på landet kan have stor nytte af at se landdistriktsforskerne lidt i kortene.


Grønt miljø

2008, nr. 1

af

af

SH

2008, nr. 1