Bøger / faglitteratur

Ledelse i en inkluderende skole


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. feb. 2012

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 2. feb. 2012

Denne bog er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og forlaget Dafolo. Bogen henvender sig især til skoleledere, men engagerede lærere og PPR-medarbejdere kan også med fordel læse bogen.

Inklusion er et af hovedbegreberne i skoledebatten i disse år. Både pædagogisk og især økonomisk er der et pres på folkeskolen for at inkludere de ressourcekrævende elever i klassens fællesskab. Denne inklusionsproces ændrer den pædagogiske hverdag betydeligt både for lærere og ledelse. Derfor udkommer denne udgivelse, som tager fat på de ledelsesmæssige udfordringer med at få inklusionsprocessen til at lykkes. Det er en hurtigt læst bog, som giver mange gode indspark. Sammen med denne udgivelse kommer også titlen Inklusion i klassens fællesskab, som er skrevet målrettet underviserne, som skal stå for inklusionen i klassefællesskabet i praksis.

Bogen kan læses sammen med titler som Inkluderende pædagogik : den svære vej fra idealer til praksis, 2011, Børn i vanskeligheder : samarbejde på tværs, 2011, Den inkluderende skole i et ledelsesperspektiv, 2009 og Inkluderet i skolens læringsfællesskab?, 2011.

Relevant og aktuel udgivelse for skoleledere, som står midt i den svære proces med at skabe en velfungerende inkluderende skole.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 30. jan. 2012

af

af

Niels Peter Riising

d. 30. jan. 2012