Bøger / faglitteratur

Ledelse og innovationskultur


Beskrivelse


Om ledelsens rolle i forhold til at skabe en god innovationskultur.