Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Lediges motivation og forsørgelse : lediges forsørgelse 2 år efter interview om jobmotivation


Beskrivelse


Undersøgelse af sammenhængen mellem lediges tilkendegivelser om deres interesser og bestræbelser for at få et arbejde og deres efterfølgende selvforsørgelse i op til 2 år efter tilkendegivelserne.