Bøger / faglitteratur

Let's get started : engelsk med billedbøger i indskolingen : lærerens ressourcebog


Beskrivelse


Indføring i hvordan man kan inddrage billedbøger i begynderundervisningen i engelsk samt præsentation af undervisningsforløb baseret på fem engelske billedbøger: Eat your peas, Christmas wombat, Big rain coming, Monkey puzzle og Voices in the park.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 31. okt. 2017

af

af

Sisse Damgaard Boll

d. 31. okt. 2017

En indføring i hvordan man kan inddrage billedbøger i begynderundervisningen på engelsk. Her beskrives fem forskellige inspirationsforløb til arbejdet med engelske billedbøger. For lærerstuderende, engelsklærere i indskolingen og vejledere.

Bogen er inddelt i to dele med i alt 7 kapitler. Første del omhandler rammen og teori bag arbejdet med billedbøger i engelskundervisningen. Her beskrives baggrunden for at anvende billedbøger i sprogundervisningen, samt forskellige teoretiske overvejelser og perspektiver i forhold til begynderundervisningen i et sprogfag. I bogens anden del udfoldes de fem inspirationsforløb, som hver omhandler en bestemt billedbog og et overordnet fokusområde, fx mundtlighed, ordforråd, literacy. Undervisningsaktiviteterne er inddelt i før-, under- og efter-læsnings-aktiviteter. Bagerst i bogen er forskellige litteraturhenvisninger, fx forslag til andre engelske billedbøger. Der er også links til bl.a. oplæsning af de fem billedbøger, webinarer om brug af billedbøger i undervisningen og websites.

Spændende og inspirerende bog med en blanding af teori og praksisnære inspirationsforløb, som kan anvendes direkte i sprogundervisningen.

Læs også om brug af billedbøger i undervisningen i Literacy og læringsmål i indskolingen, som omhandler arbejdet med literacy i indskolingen belyst fra forskellige vinkler og i forskellige fag.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 14. feb. 2018

af

af

Christina Hellensberg

d. 14. feb. 2018


Sproglæreren [online]

2018, nr. 1

af

af

Tina Holst Hviid

2018, nr. 1