Bøger / faglitteratur

Livsduelighedens pædagogik : faglige pointer til den relationsprofessionelle


Beskrivelse


Indhold: Anne Linder: Pædagogisk relationsprofessionalisme ; Styrkebaseret pædagogik ; Et bud på en relationsbaseret livsduelighedsmodel med fokus på selvværd og selvtillid. ICDP som model i det tværfaglige arbejde med børn, unge og deres familier / Ulla Schødt og Anne Linder. Jesper Gregersen: Relationsbaseret ledelse. Regitze Rahbek: Relationel læringsledelse og flow. Rum til relationer - et relationelt og arkitektonisk blik på institutionernes fysiske miljø / Anne Therkildsen og Rikke Nørregaard Jensen. Jørgen Lyhne: Neuropædagogik og livsduelighed. Micki Sonne Kaa Sunesen: At du i livet. Anne Gardø Steensen: Venskab og følelser - relationel støtte til en pigegruppe. Claus Holm: Den rige personlighed er livsduelig.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. mar. 2015

af

af

Hans-Christian Uth

d. 4. mar. 2015

Antologi som søger at indkredse og beskrive livsduelighed som begreb. Der anlægges mange forskellige vinkler på emnet, og bogen kan med udbytte læses eller pluklæses af undervisere, vejledere, pædagoger og konsulenter, samt studerende inden for det pædagogiske område.

10 forfattere bidrager med meget forskellige vinkler på relationsarbejde og livsduelighed - alle med udgangspunkt i positiv psykologi. Indholdet er opdelt i tre temaer: "Livsduelighed og relationer", "Livsduelighed og hjernens foranderlighed" og "Det pædagogiske arbejde med livsduelighed". Bogen afsluttes af et samfundsanalytisk kapitel. De fleste af bogens kapitler rummer tekstbokse, diagrammer og skemaer, og de afsluttes alle af litteraturliste. Bogen rummer ikke stikordsregister, men indholdsfortegnelsen muliggør pluklæsning. Bidragyderne er kortfattet beskrevet afslutningsvist.

Meget varieret og kompleks bog på solidt teoretisk grundlag med en del praksishenvisninger. En del tekster er noget uhensigtsmæssigt sat med hvid typografi på lys farvet baggrund.

I 2014 udkom Livsduelighed og børns karakterstyrkerDrivkraft og livsduelighed, som er på fagligt niveau. Drivkraft og livsduelighed fra 2012 er på alment niveau og ikke specifikt rettet mod pædagogisk arbejdeI 2014 udkom Livsduelighed og børns karakterstyrker, som er på fagligt niveau. fra 2012 er på alment niveau og ikke specifikt rettet mod pædagogisk arbejde.


Kognition & pædagogik

Årg. 26, nr. 99 (2016)

af

Årg. 26, nr. 99 (2016)