Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Livskvalitet : en udfordring


Beskrivelse


Ofte diskuteres livskvalitet med afsæt i den tilgang, den brede del af befolkningen kan have til menneskesyn, solidaritet og ansvar, og på den baggrund fremkommer færdige og skråsikre opfattelser af, hvad livskvalitet er. Forfatteren konfronterer i denne bog sin viden om mennesker i forskellige vanskelige livssituationer med den gængse opfattelse af ´det gode liv´ og den ´rigtige´ livskvalitet. Er det et paradoks at tale om livskvalitet i forhold til de socialt udstødte - de marginaliserede grupper - som de psykisk syge, de fattige, de hjemløse osv.? Og hvad er livskvalitet for den enkelte? Læseren udfordres og opfordres til at reflektere over de menneskelige og samfundsmæssige forudsætninger for overhovedet at kunne tale om livskvalitet. Livskvalitet bliver både et ansvar og en udfordring. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med mennesker professionelt eller på frivillig basis.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Anny Skov Madsen

d. 18. dec. 2018

Det forekommer at være en umulig opgave at skrive om det altomfattende, men svært definerbare begreb livskvalitet, som sundhedsøkonomer forsøger at opstille objektive kriterier for, til brugfor prioriteringer i social- og sundhedssektoren. Men her er det lykkedes forf., f. 1948, teolog og med mange års erfaring inden for kirkeligt hjælpearbejde, at give en anderledes introduktion tilbegrebet: livet er et privilegium og livskvalitet forstås som handlinger og holdninger i og mellem mennesker og om menneskets værdighed. Ansvar, solidaritet og netværk er nøgleord i althjælpearbejde, og der udtrykkes en væsentlig, dyb indsigt i hvad livskvalitet også er, set fra bunden: de syge, de fattige, de fortvivlede og de udstødte. Linoleumssnit af Palle Nielsen giver etekko af et gråt, fremmedgjort liv, hvis vi fortsætter den funktionelle, teknologiske udvikling. Bogen indgår i serien: Bistand. Omsorg. Sygepleje., og er skrevet til brug i social- ogsundhedsuddannelserne, men den udmærker sigved også at være en debatbog og henvender sig til alle med interesse for samfundsudviklingen. God litt.liste. Supplerer A. Aggemæs: Livskvalitet (1989)og Livskvalitet og etisk Prioritering (1992), som begge udtrykker mere officielle holdninger til livskvalitet.


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Ellen Lind Jensen

2007

Bogen er et undervisningsmateriale til social- og sundheduddannelserne, og det vil være uddannelsessøgende her og på beslægtede uddannelsere, der er målgruppe for bogen, der er skrevet i et sprog og på et niveau, der er nemt at tilegne sig. Forfatteren er cand.theol. og leder af Sct. Nikolai Tjenesten i København. Fremstillingen bærer præg af både overblik og indsigt. Den kommer omkring mange relevante temaer, når det gælder livskvalitet, idet forfatteren starter med at indkredse begrebet og herefter fortsætter med temaer som: hjælpeforholdet, magt og afmagt, menneskesyn når det gælder anvar og solidaritet, sundhed og normalitet, om sociale netværk, arbejde, frihed, fattigdom og sorg. Bogen er en 2. udgave, hvor der er sket omskrivninger og rettelser i enkelte kapitler. Det kan fx være en oplysning om antallet af selvmord i 1995, der er udeladt i 2. udgave, men i dette tilfælde ikke erstattet af nyere tal. Der er tilføjet et stikordsregister, ligesom litteraturlisten er opdateret. Udskiftning vil være relevant, men ikke strengt nødvendig. Et fint og nuanceret undervisningsoplæg, der vil kunne bruges bredt i opgavesammenhæng.


Sygeplejersken

Årg. 108, nr. 1 (2008)

af

af

Rita Nielsen

Årg. 108, nr. 1 (2008)


Jyllands-posten

d. 6. maj 1993

af

af

V.R.

d. 6. maj 1993


Socialrådgiveren

Årg. 55, nr. 7 (1993)

af

af

Hans Ærenlund

Årg. 55, nr. 7 (1993)


Berlingske tidende

d. 12. jan. 1993

af

af

trine

d. 12. jan. 1993


Sygeplejersken

Årg. 93, nr. 24 (1993)

af

af

Vibeke Frimodt

Årg. 93, nr. 24 (1993)


Social kritik

Årg. 4, nr. 24 (1993)

af

af

Asger Sørensen

Årg. 4, nr. 24 (1993)


Politiken

d. 20. aug. 1993

af

af

Lone Fatum

d. 20. aug. 1993


Kristeligt dagblad

d. 16. feb. 1993

af

af

Jens Ravn-Olesen

d. 16. feb. 1993