Bøger / faglitteratur

Livsværdier og ny faglighed


Beskrivelse


Bidrag til diskussionen omkring forvaltningen af serviceloven fra 1998. Hvordan fastholdes støtten til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samtidig med at deres integritet og myndighed over eget liv respekteres?

Informationer og udgaver