Bøger / faglitteratur / bibliografier

Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet : viden, cases, teorier


Beskrivelse


Beskrivelse: Der har det seneste par år været meget fokus på landdistrikterne - såvel deres udviklingspotentiale som -problemer. Den øgede opmærksomhed fra politikere, borgere, journalister og andre interessenter kræver en let tilgængelig viden, som kan kvalificere debatten yderligere. Formålet med Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet er netop at formidle relevant viden om livsvilkårene i de danske landdistrikter. Bogen rummer 23 letlæste, populærvidenskabelige og velillustrerede kapitler, der belyser nogle af de vigtigste emner inden for forskningen og den aktuelle debat. Emnerne indbefatter den økonomiske udvikling, national og kommunal landdistriktspolitik, støtteprogrammer, børns vilkår, mediebilledet af landdistrikterne, fysisk planlægning, de nye tilflyttere, muligheder for øget bosætning, landboturisme, erhvervsudvikling, skolelukninger, biblioteker og kirkeliv.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. jan. 2013

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 25. jan. 2013

Det tales og skrives utrolig meget om landområderne i massemedierne i disse år, ligesom de optræder på film og i litteraturen som baggrund og aktiv medspiller.

Netop den negative omtale, emnet har påkaldt sig, har overskygget de positive aspekter som vilje til overlevelse og sammenhold i mange småbyer, som også er karakteristisk for landområderne. Indledningen behandler netop italesættelsen af mediernes negative holdning til landområderne. Men så ses der fremad på de elementer, hvor man aktivt kan gøre en indsats for at fremme landområderne og gøre dem til attraktive levesteder. I 1. afsnit behandles politiske, økonomiske og sociale forhold som fx erhvervsstrukturen, men også socialt udsatte familier. 2. afsnit drejer sig om erhvervsudviklingen, arbejdet i tænketanke om emnet, landboturisme og opfindsomhed inden for nicheproduktioner. Den fysiske planlægning handler 3. afsnit om. Her er bl.a. et sjovt kapitel om kartografi som medskaber af lokal identitet. Afsnit 4 handler om offentlig service som skoler, biblioteker, offentlig transport og folkekirken. Endelig ser afsnit 5 på tilflyttere og bosætning. Hvad kan få flere til at flytte til landdistrikterne, og hvad sker der med lokalsamfundene, når byboere flytter til? Der er noter og referencer. Der ligger et omfattende arbejde til grund for bogen.

Erland Porsmose behandlede også emnet i Danske landsbyer, 2008.

For interesserede er bogen en inspirationskilde til berigelse af områderne. Samtidig aflives fastgroede myter.Informationer og udgaver