Bøger / faglitteratur / love

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)