Bøger / faglitteratur

Mancur Olson


Beskrivelse


Præsentation af Mancur Olsons (1932-1998) teori om det kollektive handlingsproblem og opgøret med den traditionelle gruppeteori.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. nov. 2012

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 9. nov. 2012

Bogen henvender sig til interesserede i gruppedannelser i samfundet, økonomi og politik.

Bogen falder i to halvdele: Første del er en introduktion til Olson (1932-98) af en professor ved Institut for Statskundskab. Anden del er to tekster af Olson. Olson var amerikansk økonom og udviklede forskellige teorier om organisationer, kollektive handlingsproblemer og hvordan interessegrupper opstår og fungerer. En af hans hovedteser er "rational choice": At medlemmer kun handler i gruppens fællesinteresse ud fra motivet personlig vinding, det være sig økonomisk, socialt mm. Visse personer optræder fx som "gratister" uden selv at yde noger. Han udviklede en taksonomi for små og store grupper. Desuden mente han at kunne påvise, at demokratier er diktaturer overlegne, hvad angår velstand. Generelt argumenter Olson imod gængs organisationsteori, som ser organisationer som "person". Bogen er abstrakt og teoretisk, men forståelig fordi hans teorier relaterer til fortolkninger af fx østlandene efter murens fald og Englands forfald efter 2. verdenskrig. Sproget er umiddelbart forståeligt.

Olson er internationalt anerkendt, men kendskabet i Danmark er formentlig begrænset til statskundskab på universiteterne. Hans teori er ret unik.

Bogen er en introduktion til en på dansk overset, men måske i fremtiden efterspurgt økonoms originale ideer om organisationer og gruppedannelsers indre og ydre dynamik.