Bøger / faglitteratur / billedværker


Beskrivelse


Historien om Marienborg, hvor på skift slavehandlere, fattige adelsmænd og andre personligheder har boet. Landstedet har siden 1962 stået til rådighed for danske statsministre, som alle har brugt det på hver sin måde.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Kirsten Katholm

2007

Marienborg ved Bagsværd Sø blev i 1962 testamenteret til staten med det formål at være sommerbolig for landets statsminister. Giveren var højestretssagføreren, erhvervsmanden og kunstsamleren Christian Ludvig David. Bogen indledes med en beretning om landstedets historie fra det blev opført som Fischers Lystgård i 1744 og til nutiden med den nyere historie efter statens overtagelse. Beskrivelsen rummer afsnit om landstedets bygning, indretning og kunst, beboerne, haven og omegnen. I et afsnit kaldet "Gaven" fortælles historien om den testamentariske gave og hvorledes den blev modtaget af staten og af offentligheden. Et særskilt afsnit hedder "Residensen", og heri fortælles om de forskellige statsministres forhold til og brug af Marienborg som gratis embedsbolig. Forfatteren fortæller om statsministrenes meget forskellige kunst- og boligindretninger, udenlandske statslederes besøg på Marienborg, og bogen slutter med en litteraturliste. Bogen har et flot layout og er illustreret med fine helsides farvefotografier af Marienborg og de smukke naturomgivelser. I en fortællende tone gives en fin faglig indføring i en speciel del af danmarkshistorien, som ikke tidligere er beskrevet. Bogen vil rette sig mod kunsthistorisk, historisk og politisk interesserede læsere.