Bøger / faglitteratur / lærebøger

Markedskommunikation : videregående uddannelser


Beskrivelse


Beskrivelse: denne lærebog forsøger at nyfortolke et dynamisk fagområde, og det er den første egentlige grundbog i faget markedskommunikation, der indgår i uddannelsen til markedsføringsøkonom. Bogen er også tilpasset fagplanerne på multimediedesigneruddannelsen og kan i øvrigt læses med stort udbytte på andre videregående uddannelser inden for kommunikation og markedsføring. Endelig kan bogen bruges som nøgle til fornyet indsigt for personer, som arbejder med markedskommunikation i det daglige.