Bøger / faglitteratur / bibelstudier

Markusevangeliet : studieudgave


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Hans Michelsen

2006

Markusevangeliet er det ældste af Det Ny Testamentes skrifter. Denne studieudgave rummer foruden evangeliets tekst i 1992-oversættelsen en enorm mængde realkommentarer, baggrundsviden, informationer og illustrationer, der desværre ikke er struktureret på en måde, så læseren nemt kan finde rundt i det. Bogen er organiseret i dobbeltopslag, der rummer et sted mellem 10 og 15 informationsgrupper inkl. evangeliets tekst samt forslag til læserens egne overvejelser. Alle ensartede informationer står dog på samme plads. Bogen imødekommer antagelig tidens ønske om sporadisk og inspirerende læsning i meget korte enheder uden tanke på sammenhængen. Det er stort og småt mellem hinanden. Klarheden øges ikke af, at der undervejs er et hav af henvisninger til dit og dat (bogens eget udtryk). Et register kunne have afhjulpet nogle af manglerne. Der er i 1988 udsendt en Kommentar til Markusevangeliet af Aage Pilgaard. Bogen kan fx anvendes til studiekredsarbejde eller af den, der kender evangeliet i forvejen.


Præsteforeningens blad

Årg. 98, nr. 28/29 (2008)

af

af

Poul Ivan Madsen

Årg. 98, nr. 28/29 (2008)